LỊCH CÔNG TÁC ( Từ 15/8/2022 đến 20/8/2022)

Đăng lúc: 17:31:04 15/08/2022 (GMT+7)

 

 

Thời gian

 

Buổi sáng

 

Lịch trực

 

Thứ 2 (15/08)

       - XD Biên bản khảo sát hiện trạng CSVC. Tờ trình kế hoạch đề nghị mua sắm, sữa chữa (Tân PHT)

       - XD KH ôn tập và kiểm tra lại trong hè (Thường PHT)
   - Hoàn thành Hồ sơ chứng từ đề nghị thanh toán, tạm ứng lần 2 đ/c Quyền KT
  - Thanh toán lương T8/2022. Trả tiền Pôtô năm học 2021-2022 (Hào)
  - Lập báo cáo số lượng 75 học sinh bán trú không trở về được nhà trong ngày năm học 2022-2023 ( HT)

       - HS đội tuyển tiếp tục ôn tập

 

LĐ: Đ/c HT

 VP: Quyền

Thứ 3 (16/08)

  - HS đội tuyển tiếp tục ôn tập
   - 8h00: Dự Hội nghị Tổng kết năm học 2021-2022.  Do SGD tổ chức (Dũng HT)
   - 
Lập danh sách lớp 6 năm học 2022-2023  (Tân PHT)       - 14h: Dự Ngày hội ANTQ thôn Bọng Nàng (Tân PHT)

 

LĐ: Đ/c Tân

 VP: Quyền

Thứ 4 (17/08)

  - HS đội tuyển tiếp tục ôn tập
  - Lập báo cáo thiếu GV xin bổ sung ( Dũng HT)
   - 09h: Tổ trưởng nộp KHGD tổ CM file mềm về đ/c Thường PHT)
  - Hoàn thiện và in KHGD đ/c Thường PHT
  - Nộp hồ sơ xin tạm ứng lần 2 tại kho bạc (Quyền KT)

 

LĐ: Đ/c Tân

 VP: Nhung

 

Thứ 5 
(18/08)

       - HS đội tuyển tiếp tục ôn tập
  - Viết báo cáo Cv 259 ngày 15/8/2022 của PGD
  - Nộp cáo nhu cầu tăng giảm kinh phí 2022 (Quyền KT)
   -   13h30
  + Họp Giao ban GD&ĐT tháng 8/2022 (Thường PHT
  + Dự Tọa đàm ngày CAND tại UBND xã ( Tân PHT)

 

LĐ: Đ/c Tân

 VP: Nhung

 Thứ 6 (19/08)

  - HS đội tuyển tiếp tục ôn tập
   -   8h00: Duyệt KHGD ở PGD (Thường PHT)
   -   9h: Thanh toán chế độ kỳ 2 năm học 2021-2022 cho đối tượng 10 HS Khuyết tật ( Hào)

 LĐ: Đ/c Tân

 VP: Nhung

Thứ 7 (20/08)

     - 8h00: Dự Lễ khánh thành điểm trường Mầm Non thôn Liên sơn (( Tân PHT)

 

Ghi chú: Từ 17/8 đến 21/8 Đồng chí Dũng HT đi học